İnsansız Hava Aracı (İHA)

Hakkımızda

Hacettepe Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi, Hacettepe TARGEM, iki alanda teknolojik Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir: kişisel ve ticari kullanıma yönelik elektrikli kara taşıtları ve sivil kullanıma yönelik çok amaçlı insansız hava araçları ve sistemleri.

Kuruluşumuzun var oluş amacı teknolojik Ar-Ge faaliyetleri ve çıktılarının toplumsal ve ekonomik katma değere dönüştürülmesi, somut ve çoklu fayda sağlanabilmesi sayesinde Ar-Ge’nin kullanılabilir yenilik olarak insanlığın hizmetine sunulabilmesidir. Bu temelde uzun vadeli hedefimiz sürdürülebilir ve çevre dostu bir medeniyeti yükseltme yolunda çevre dostu ulaşım ve taşımacılık odaklı küresel bir Ar-Ge ve yenilikçilik merkezi olabilmektir.

Kuruluşumuz Ekim 2013’te kurulmuş genç bir girişim olmak üzere bünyesinde farklı sektörler ve disiplinlerden gelmiş mühendisler ve yöneticilerle birlikte entelektüel sermaye birikimi yüksek bir teknoloji merkezidir. Kuruluşumuz gücünü sadece istihdam ettiği iş gücü ile değil, akademik camiadan danışmanlar ve farklı alanlarda faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları işbirlikleri ile oluşan ekosistemden de almaktadır. Projeler bazında farklı üniversitelerden akademisyenler ve diğer teknoloji şirketleri ile işbirliği ve ortak Ar-Ge imkânları tesis edilmektedir.

Kuruluşumuzun çalışma yaklaşımı öğrenciler, akademisyenler, sektörel danışmanlar ve ihtisas sahibi diğer şirketlerle “bilgiyi paylaşmak” ve “topluma hizmet” odaklı bir ekosistem geliştirebilmektir. Bu yaklaşımın bir Ar-Ge kuruluşu için asli bir rekabet üstünlüğü olduğuna inancımız tamdır.

Hacettepe TARGEM gerek bir mühendislik, tasarım, araştırma ve geliştirme merkezi olarak kendi özgün projeleri üzerinden ve devlet destekli yatırım imkânlarından da istifade etmeye çalışması gerekse de diğer kurum ve kuruluşlarla ortak Ar-Ge projeleri ve anahtar teslim çözümler sunabilme kabiliyeti ile elektrikli araçlar ve insansız hava araçları odak sektörlerinde küresel katma değer üretebilmek ve yarının dünyasına katkı sağlamak üzere çalışma, yatırım ve girişimlerini sürdürmektedir.

      

;