İnsansız Hava Aracı (İHA)

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME

Havadan Görüntüleme

HACETTEPE TARGEM, kendi geliştirdiği İHA’ları ve konusunda uzman ekibi ile havadan görüntüleme hizmetleri sunmaktadır. Havadan çekimler konusunda her türlü ihtiyaca yönelik çözümler üretmektedir.


Fotogrametri

Fotogrametri bir veri toplama yöntemidir ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Genel olarak tanımlandığında Fotogrametri, havadan çekilen bindirmeli resimlerin geo-referanslandırılması ve bu resimlerden ve bu resimlerden oluşturulan 3 boyutlu görüntülerden konum bilgisi toplanması işlemidir.

Bu veri toplama işlemi farklı ölçeklerde ve hassasiyetlerde olabilir, farklı ürünler elde edilebilir fakat tüm bu işlemlerin ortak noktası fotoğraflanan alana ait tüm konum bilgilerinin istenilen hassasiyette toplanabilmesi ve toplanılan bu verilerin farklı gösterimlerle sunulabilmesidir.

Fotogrametri bize hızlı, güvenli, hassas ve güvenilir veri toplama olanağı sunduğu gibi ürün çeşitliliği konusunda da avantajlıdır, Fotogrametrik yöntemlerle; Her ölçekte harita, ortofoto, sayısal arazi modeli üretilebileceği gibi, Fly-through animasyon, arazi kullanım analizleri de yapılabilir.

Özetle Fotogrametrik yöntemler resimleri alınan araziye dair sadece konum bilgisi toplamak için değil bu bölgeyle ilgili daha ileri bilgi ihtiyacını karşılamak için de kullanırlar.


Uzaktan Algılama

Gelişen teknoloji ile belki de en hızlı gelişen tekniklerin uzaktan algılama alanında olduğu söylenebilir. Başta haritacılık olmak üzere, jeoloji ve hidroloji, ormancılık, ziraat uygulamaları uzaktan algılama teknikleri sayesinde çok hızlı ve verimli şekilde kullanılmaktadır.

Şirketimizin uygulama kabiyetleri arasında olan İHA ile  Fotogrametri teknolojisini, Uzaktan algılama hizmetleri ile bütünleştiriyoruz.

Gün geçtikçe tüm dünyada popülerlik kazanan ileri düzey tarımsal uygulamalar için multispektral hava görüntülerinin temini, ortorektifikasyonu, analiz edilmesi ve bilgi sistemlerinde kullanılması HACETTEPE TARGEM A.Ş. tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

;